Jaksa LGD

Miechów 14.02.2019

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

oraz WARSZTATY REFLEKSYJNE


ZAWIADOMIENIE


W dniu 25.02.2019 r. o godz. 16 00 w Miechowie przy ul. Targowej 6/3 odbędzie się Walne Zebranie Członków Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Zatwierdzenie protokołu z dn.11.12.2018
3. Informacja o podejmowanych działaniach pomiędzy zebraniami Walnymi
4. Wybór uzupełniający członka Rady Stowarzyszenia
5. Wybór uzupełniający członka Zarządu Stowarzyszenia
6. Harmonogram naborów wniosków na rok 2019
7. Warsztaty refleksyjne – dotyczące dotychczasowej realizacji LSR
8. Wolne wnioski i zapytania.


Materiały na Walne Zebranie Członków zamieszczone będą na stronie internetowej Stowarzyszenia www.miechowjaksa.home.pl

W razie braku quorum w pierwszym terminie, ustala się II termin Walnego Zebrania na godz. 16 30
Z uwagi na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

   Wróć do początku