Jaksa LGD

Miechów 23.05.2017

Ogłoszenie o Naborze Nr 2/2017   

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa 
Lokalna Grupa Działania
 

działająca na terenie gmin:
Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ Wielki,  Miechów,  Racławice,  Słaboszów

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:


 Budowa lub przebudowa  ogólnodostępnej i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej  lub  rekreacyjnej  lub  kulturalnej
zgodnie z  § 2 ust.1 pkt 6  rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. 
o wdrażaniu LSR

pełny tekst ogłoszenia

 

Wróć do początku