Jaksa LGD

Miechów 06.06.2017

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów 

   

MIECHOWSKIE   STOWARZYSZENIE   GMIN   JAKSA    LGD   zaprasza na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia na działania:

Budowa lub przebudowa  ogólnodostępnej i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej  lub  rekreacyjnej  lub  kulturalnej     

Zachowanie  dziedzictwa lokalnego  - Operacje obejmujące wyposażenie podmiotów   działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania

Zachowanie  dziedzictwa lokalnego - Zabytki  i ich otoczenie poddane  pracom   konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia z LSR 

 w ramach nowego okresu programowania PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Szkolenie  odbędzie  się  w  dniu  14.06.2017  ( środa) w  godz. od. 13.00   do  15.30   w siedzibie Stowarzyszenia  w Miechowie  ul. Targowa 6/3    /parter/

Program  szkolenia:

  1. Omówienie  programu i  możliwości  otrzymania  dotacji.
  2. Harmonogram  naborów  w latach  2016 -  2020.
  3. Numer  identyfikacyjny wydawany  przez  ARiMR.
  4. Ćwiczenia w wypełnianiu  wniosku
  5. Obowiązujące  dokumenty  do  złożenia  wniosku.
  6. Odpowiedzi  na  pytania.
  7. Sprawy  różne,  zapytania,  wyjaśnienia

 

Wróć do początku