css templates

Jaksa LGD

Uwaga! Ważne

 • 06.06.2017 Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów

  MIECHOWSKIE STOWARZYSZENIE GMIN JAKSA LGD zaprasza na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia na działania:.
  Czytaj dalej
 • 23.05.2017 Ogłoszenie o naborze 4/2017

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  zgodnie z § 2 ust.1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR
  Wskaźnik produktu- W 2.2.8 Liczba zabytków i ich otoczenia poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia z LSR    Czytaj dalej
 • 23.05.2017 Ogłoszenie o naborze 3/2017

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  zgodnie z § 2 ust.1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR

  Wskaźnik produktu- W 2.2.4. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania Czytaj dalej
 • 23.05.2017 Ogłoszenie o naborze 2/2017

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
  zgodnie z § 2 ust.1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR
  Czytaj dalej
 • 04.05.2017 ANKIETA

  Prosimy o zapoznanie się z ankietą dostępną pod linkiem:
  Link do ankiety....
 • 11.04.2017 Zapytanie ofertowe - audyt LGD
  </>

  Dotyczy: przeprowadzenia audytu zewnętrznego w zakresie:
  Działalności finansowej i statutowej Małopolskiej Sieci LGD za okresy sprawozdawcze od 01.01.2012 r. do 31.12.2016r.

  Wyniki audytu:</> Czytaj dalej
 • 04.04.2017 Walne Zebranie Członków LGD
  W dniu 11.04.2017 r. o godz. 17 00 w Miechowie przy ul. Targowej 6/3 odbędzie się Walne Zebranie Członków Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania.
  Czytaj dalej
 • 03.04.2017 Rada LGD Rozpatrzyła protesty wnioskodawców
  W dniu 03 kwietnia Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD na swym V posiedzeniu dokonała rozpatrzenia złożonych protestów w ramach przeprowadzonych Naborów 1/2016 na Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 1/2017 na Rozwijanie działalności Gospodarczej.
  Poniżej znajduje się lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków sporządzona po dokonaniu korekty wyników naboru po odwołaniach wnioskodawców.
  NABÓR 1/2016:
  Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016 zaktualizowana na dzień 03.04.2017 Czytaj dalej
  PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady z dnia 03.04.2017 Czytaj dalej
 • 14.03.2017 Wyniki naboru 1/2017
  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru 1/2017 w dziale NOBORY lub pod adresem
  Czytaj dalej
 • 2.03.2017 Zawiadomienie o zebraniu Rady
  Przewodniczący Rady Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania zwołuje zebranie członków Rady na dzień 09.03.2017 r. w Miechowie w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Targowa 6/3 godz. 12.00
  Czytaj dalej
Statystyki