css templates

Jaksa LGD

Uwaga! Ważne

 • 11.04.2017 Zapytanie ofertowe - audyt LGD

  Dotyczy: przeprowadzenia audytu zewnętrznego w zakresie:
  Działalności finansowej i statutowej Małopolskiej Sieci LGD za okresy sprawozdawcze od 01.01.2012 r. do 31.12.2016r.

  Wyniki audytu: Czytaj dalej
 • 04.04.2017 Walne Zebranie Członków LGD
  W dniu 11.04.2017 r. o godz. 17 00 w Miechowie przy ul. Targowej 6/3 odbędzie się Walne Zebranie Członków Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania.
  Czytaj dalej
 • 03.04.2017 Rada LGD Rozpatrzyła protesty wnioskodawców
  W dniu 03 kwietnia Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD na swym V posiedzeniu dokonała rozpatrzenia złożonych protestów w ramach przeprowadzonych Naborów 1/2016 na Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 1/2017 na Rozwijanie działalności Gospodarczej.
  Poniżej znajduje się lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków sporządzona po dokonaniu korekty wyników naboru po odwołaniach wnioskodawców.
  NABÓR 1/2016:
  Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016 zaktualizowana na dzień 03.04.2017 Czytaj dalej
  PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady z dnia 03.04.2017 Czytaj dalej
 • 14.03.2017 Wyniki naboru 1/2017
  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru 1/2017 w dziale NOBORY lub pod adresem
  Czytaj dalej
 • 2.03.2017 Zawiadomienie o zebraniu Rady
  Przewodniczący Rady Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania zwołuje zebranie członków Rady na dzień 09.03.2017 r. w Miechowie w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Targowa 6/3 godz. 12.00
  Czytaj dalej
 • 08.02.2017 Ważne informacje o składanej dokumentacji

  Ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji w Naborze wniosków 1/2017.
  Czytaj dalej
 • 01.02.2017 Dobry czas na Biznes

  Od 06.02.2017 do 28.02.2017 potrwa III nabór do projektu Dobry Czas na Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny. W ramach projektu bezrobotny powyżej 30 roku życia może otrzymać szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację do 24 500 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.marr.pl/projekty/dcbkrakow.
  Czytaj dalej
 • 23.01.2017 Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów
  MIECHOWSKIE STOWARZYSZENIE GMIN JAKSA LGD zaprasza na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia na rozwijanie działalności gospodarczej w ramach nowego okresu programowania PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  Czytaj dalej
 • 19.01.2017 Wyniki naboru 1/2016

  Wyniki naborów 1/2016 W dniach 12 i 16 stycznia 2017 r. podczas posiedzenia Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów z zakresu:
  PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Czytaj dalej
 • 13.01.2017 Ogłoszenie nr 1/2017

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania:
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -
  Rozwijanie Działalności Gospodarczej, Czytaj dalej....
Statystyki