css templates

Jaksa LGD

Uwaga! Ważne

 • 17.11.2017 Ogłoszenie o bezpłatnych szkoleniach

  JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018r.
  W związku z ogólnopolską akcją szkoleń pod hasłem Wtorki z JPK pracownicy Urzędu  Skarbowego w Miechowie przeprowadzą we wszystkie wtorki listopada 2017r. bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorców. Odbędą się one w siedzibie urzędu ul. Stanisławy Daneckiej 1 w Miechowie w sali konferencyjnej (pok. 6) Tematem związanym z wysyłką JPK jest zakładanie profilu zaufanego (eGo), dlatego przeprowadzimy również szkolenia z tego zakresu.
  Czytaj dalej
 • 15.11.2017 ANKIETA

  Prosimy o zapoznanie się z ankietą dostępną pod linkiem:
  Link do ankiety....
 • 9.11.2017 Jak pozyskać pieniądze na założenie działalności gospodarczej

  Jak pozyskać pieniądze na założenie działalności gospodarczej i rozwój działalności gospodarczej poprzez Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD

  Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska

  Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach LSR O dofinansowanie mogą ubiegać się pełnoletnie osoby fizyczne... Czytaj dalej
 • 16.10.2017 Uwaga beneficjenci Programu PROW !
  Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  Czytaj dalej
 • 18.07.2017 Wyniki naboru 4/2017

  WYNIKI NABORU 4/2017

  W dniu 12 lipca 2017 r. podczas VII posiedzenia , Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych w ramach NABORU Nr 4/2017 w zakresie:

  Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja lokalnych zasobów obszaru LGD

  Poniżej znajduje się link zbiorczy do List operacji zgodnych z LSR, List operacji wybranych do finansowania oraz Protokołu z VII posiedzenia RADY.
  Pisma z pełną informacją dotyczącą oceny i wyboru zło0żonych wniosków zostaną przesłane do wnioskodawców przesyłką pocztową
  Czytaj dalej
 • 18.07.2017 Wyniki naboru 3/2017

  WYNIKI NABORU 3/2017

  W dniu 12 lipca 2017 r. podczas VII posiedzenia , Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych w ramach NABORU Nr 3/2017 w zakresie:

  Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie

  Poniżej znajduje się link zbiorczy do List operacji zgodnych z LSR, List operacji wybranych do finansowania oraz Protokołu z VII posiedzenia RADY.
  Pisma z pełną informacją dotyczącą oceny i wyboru zło0żonych wniosków zostaną przesłane do wnioskodawców przesyłką pocztową
  Czytaj dalej
 • 18.07.2017 Wyniki naboru 2/2017

  WYNIKI NABORU 2/2017


  W dniu 12 lipca 2017 r. podczas VII posiedzenia , Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych w ramach NABORU Nr 2/2017 w zakresie:

  Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

  Poniżej znajduje się link zbiorczy do List operacji zgodnych z LSR, List operacji wybranych do finansowania oraz Protokołu z VII posiedzenia RADY.
  Pisma z pełną informacją dotyczącą oceny i wyboru zło0żonych wniosków zostaną przesłane do wnioskodawców przesyłką pocztową
  Czytaj dalej
 • 06.06.2017 Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów

  MIECHOWSKIE STOWARZYSZENIE GMIN JAKSA LGD zaprasza na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia na działania:.
  Czytaj dalej
 • 23.05.2017 Ogłoszenie o naborze 4/2017

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  zgodnie z § 2 ust.1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR
  Wskaźnik produktu- W 2.2.8 Liczba zabytków i ich otoczenia poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia z LSR    Czytaj dalej
 • 23.05.2017 Ogłoszenie o naborze 3/2017

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  zgodnie z § 2 ust.1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR

  Wskaźnik produktu- W 2.2.4. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania Czytaj dalej
Statystyki