css templates

Jaksa LGD

Uwaga! Ważne

 • 18.07.2017 Wyniki naboru 4/2017

  WYNIKI NABORU 4/2017

  W dniu 12 lipca 2017 r. podczas VII posiedzenia , Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych w ramach NABORU Nr 4/2017 w zakresie:

  Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja lokalnych zasobów obszaru LGD

  Poniżej znajduje się link zbiorczy do List operacji zgodnych z LSR, List operacji wybranych do finansowania oraz Protokołu z VII posiedzenia RADY.
  Pisma z pełną informacją dotyczącą oceny i wyboru zło0żonych wniosków zostaną przesłane do wnioskodawców przesyłką pocztową
  Czytaj dalej
 • 18.07.2017 Wyniki naboru 3/2017

  WYNIKI NABORU 3/2017

  W dniu 12 lipca 2017 r. podczas VII posiedzenia , Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych w ramach NABORU Nr 3/2017 w zakresie:

  Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie

  Poniżej znajduje się link zbiorczy do List operacji zgodnych z LSR, List operacji wybranych do finansowania oraz Protokołu z VII posiedzenia RADY.
  Pisma z pełną informacją dotyczącą oceny i wyboru zło0żonych wniosków zostaną przesłane do wnioskodawców przesyłką pocztową
  Czytaj dalej
 • 18.07.2017 Wyniki naboru 2/2017

  WYNIKI NABORU 2/2017


  W dniu 12 lipca 2017 r. podczas VII posiedzenia , Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych w ramach NABORU Nr 2/2017 w zakresie:

  Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

  Poniżej znajduje się link zbiorczy do List operacji zgodnych z LSR, List operacji wybranych do finansowania oraz Protokołu z VII posiedzenia RADY.
  Pisma z pełną informacją dotyczącą oceny i wyboru zło0żonych wniosków zostaną przesłane do wnioskodawców przesyłką pocztową
  Czytaj dalej
 • 06.06.2017 Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów

  MIECHOWSKIE STOWARZYSZENIE GMIN JAKSA LGD zaprasza na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia na działania:.
  Czytaj dalej
 • 23.05.2017 Ogłoszenie o naborze 4/2017

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  zgodnie z § 2 ust.1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR
  Wskaźnik produktu- W 2.2.8 Liczba zabytków i ich otoczenia poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia z LSR    Czytaj dalej
 • 23.05.2017 Ogłoszenie o naborze 3/2017

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  zgodnie z § 2 ust.1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR

  Wskaźnik produktu- W 2.2.4. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania Czytaj dalej
 • 23.05.2017 Ogłoszenie o naborze 2/2017

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
  zgodnie z § 2 ust.1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR
  Czytaj dalej
 • 04.05.2017 ANKIETA

  Prosimy o zapoznanie się z ankietą dostępną pod linkiem:
  Link do ankiety....
 • 11.04.2017 Zapytanie ofertowe - audyt LGD
  </>

  Dotyczy: przeprowadzenia audytu zewnętrznego w zakresie:
  Działalności finansowej i statutowej Małopolskiej Sieci LGD za okresy sprawozdawcze od 01.01.2012 r. do 31.12.2016r.

  Wyniki audytu:</> Czytaj dalej
 • 04.04.2017 Walne Zebranie Członków LGD
  W dniu 11.04.2017 r. o godz. 17 00 w Miechowie przy ul. Targowej 6/3 odbędzie się Walne Zebranie Członków Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania.
  Czytaj dalej
Statystyki