Ogłoszenie o naborze 3/2023

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Przedsięwzięcie w LGD: Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Wskaźnik produktu - Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej

Czytaj dalej

Previous Post Next Post