Wyniki naboru grantowego

Wyniki naboru grantowego

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach konkursu na nabór wniosków o udzielenie wsparcia grantowego:

  1. Koło Gospodyń Wiejskich Ale Babki w Uniejowie – Rędzinach „Kulturowe równanie szans – spędź z nami wolny czas w skansenie i sanktuarium” – dofinansowanie w wysokości 4750 zł.
  2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza Warsztaty kulinarne „ Zachowajmy przepisy kulinarne babci” – dofinansowanie w wysokości 5000 zł.
  3. Stowarzyszenie Jaksanki „Na ludowo, na wesoło w Gminie Miechów” – dofinansowanie w wysokości 5000 zł.
  4. Koło Gospodyń Wiejskich w Rzemiędzicach „Eko Słaboszów- biesiada ekologiczna” – dofinansowanie w wysokości 5000 zł
  5. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Mianocicach „Działania popularyzujące zanikające zjawiska kultury ludowej” – dofinansowanie w wysokości 5000 zł
  6. Koło Gospodyń Wiejskich „ Góralki” „Podążając za tradycja przodków – dożynkowe warsztaty” – dofinansowanie w wysokości 5000 zł.
  7. Koło Gospodyń Wiejskich w Kozłowie „Biesiada na chacie u prababci” – dofinansowanie w wysokości 5000 zł.

Previous Post Next Post