Ogłoszenie o naborze własnych wniosków grantowych

Ogłoszenie o naborze własnych wniosków grantowych

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia grantowego. Wsparcie finansowe będzie mogło być wykorzystane na realizację przedsięwzięć z zakresu:

  1. Działań popularyzujących zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak: spotkania, warsztaty, plenery, wystawy, przeglądy, festiwale, koncerty;
  2. Inicjatyw edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do niego, takie jak warsztaty, kursy;
  3. Organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej.

Maksymalna kwota przyznanego Grantu wynosi 5 000,00 zł.
Wysokość środków jaką Stowarzyszenie przeznacza na rok 2023 wynosi 35 000,00zł.
Nabór wniosków trwa od 5 lipca 2023 r. do 19 lipca 2023r. (dzień zamknięcia naboru).

Do pobrania:
Regulamin Naboru - pobierz
Wniosek - pobierz
Wniosek pdf - pobierz
Sprawozdanie z realizacji - pobierz

Do wglądu:
Wzór Umowy – zał. 2
Karta oceny formalnej – zał.4
Karta oceny merytorycznej- zał.5
Art.13 RODO - zał.6
Art. 14 RODO - zał.7

Previous Post Next Post